Treker

Умови згоди

Основні умови


1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Покупець — фізична чи юридична особа, яка має намір придбати товари на сайті Інтернет-магазину.

Зареєстрований покупець — Покупець, який надав про себе Продавцю ДОСВІДНЕ індивідуальну інформацію (прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону), яка може бути використана для оформлення Замовлення багаторазово. Ця інформація надається під час оформлення Замовлення.

Продавець - організація, що здійснює продаж товарів за допомогою Інтернет-магазину, розміщеного за адресою www.treker.com.ua

Інтернет-магазин — інтернет-сайт, на якому будь-який Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом та цінами на Товари, вибрати певний Товар, спосіб оплати та доставки Товарів, оформити Замовлення.

Товар — це об'єкт купівлі-продажу, представлений до продажу в Інтернет-магазині за допомогою розміщення у відповідному розділі Інтернет-магазину.

Замовлення — оформлений запит Покупця на придбання та доставку за вказаною адресою Товарів, вибраних в Інтернет-магазині.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці умови продажу товарів в Інтернет-магазині (далі «Умови») визначають порядок купівлі Товарів через Інтернет-магазин фізичними або юридичними особами, що далі називаються «Покупцем»; при спільній згадці Продавець та Покупець також називаються «Сторонами», а кожен окремо – «Сторонами».

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання договору купівлі-продажу.

Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується із цими Умовами.

Продавець залишає за собою право вносити зміни до цих Умов, у зв'язку з чим Покупець зобов'язується регулярно відстежувати зміни в Умовах, розміщених на сторінці Інтернет-магазину.

Покупець погоджується з цими Умовами шляхом проставлення відповідної позначки під час оформлення Замовлення.


3. РЕЄСТРАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.

Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом логіну та паролю. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено, Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки у разі передачі логіну та паролю третім особам.

Особисті відомості, передані в розпорядження Інтернет-магазину при реєстрації або будь-яким іншим чином, без дозволу користувачів не будуть передаватися третім організаціям та особам, за винятком ситуацій, коли цього вимагає закон або судове рішення.


4. ОФОРМЛЕННЯ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

При оформленні Замовлення Покупець підтверджує, що ознайомлений із правилами продажу Товарів через Інтернет-магазин та надає Продавцю ДОСТАВНУ інформацію, необхідну для оформлення Замовлення.

Продавець виконує підготовку та відвантаження замовлених Товарів після отримання оплати.

У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця за контактними даними Продавця, опублікованими на сайті Інтернет-магазину.


5. ОПЛАТА ТОВАРУ

Ціни в Інтернет магазині вказані за одну одиницю товару.

Оплата Товару Покупцем провадиться тією у валюті, в якій ціна Товару була вказана на сайті Інтернет-магазину на момент оформлення замовлення.

Договір купівлі-продажу вважається укладеним з оплати Покупцем замовлених Товарів.


6. ДОСТАВКА

Продавець докладе всіх зусиль для дотримання дати та часу доставки, зазначених у відповідному Замовленні, однак допускаються затримки у доставці через непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця у момент передачі йому Товару та проставлення Покупцем підпису у документах, що підтверджують доставку Замовлення.

Щоб уникнути випадків шахрайства при врученні передплаченого Замовлення, покупець повинен пред'явити документ, що засвідчує особу.


7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

Обмін та повернення Товару здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Можливість обміну або повернення товару узгоджується за номером телефону, опублікованим на веб-сайті Інтернет-магазину.


8. ГАРАНТІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині.

Продавець не відповідає за збитки Покупця, що виникли в результаті:

Покупець несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним під час реєстрації в Інтернет-магазині.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності Умов, внаслідок подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.

В інших випадках, не передбачених п. Умовами, невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.


9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Надання інформації Покупцем.

Під час реєстрації в Інтернет-магазині Покупець надає про себе таку інформацію: прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, номер телефону. Перелік даних, необхідних оформлення Замовлення, може бути змінено Продавцем в односторонньому порядку.

Продавець використовує отриману від Покупця інформацію:

Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, для виконання зобов'язань перед Покупцем. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих вимог закону.

Продавець має право використовувати технологію cookies. Cookies — це службова інформація, що надсилається веб-сервером на комп'ютер користувача для збереження в браузері. Ця інформація застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача та використовуваних веб-сервером для коректної роботи Інтернет-магазину. Cookies не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Інтернет-магазину. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі, наприклад у вигляді відгуків до товарів.


10. ІНШІ УМОВИ

До відносин між Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства.

Покупець гарантує, що всі умови цих умов йому зрозумілі, і він приймає їх у повному обсязі.

У разі виникнення позитивних відгуків або претензій з боку Покупця він має звернутися до Продавця на електронну адресу, вказану на сайті Інтернет-магазину.

Усі суперечки сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів.


Якщо Покупець не згоден хоча б з одним із положень цих Умов, він не має права користуватися Інтернет-магазином.

Telegram CallUs